ABOUT US

จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ เริ่มจาก ตัวเราเป็นนักแสดงตัวประกอบ หรือเรียกง่ายๆ (Extra) ,รับงาน staff ได้สัก 6 เดือน ปี 53
จึงผันตัว เอเจนซี่ จัดหาศิลปินดารานักแสดง,และเป็นเอเจนซี่ดูแลด้านสื่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่
และโมเดลลิ่ง จัดหานักแสดงตัวประกอบทั่วไป ส่งกองถ่ายละคร และเกมโชว์ ฯลฯ ปี 54 เป็นต้นมา
ได้เริ่มทำเป็น media agency เต็มรูปแบบ ปี 56 ถึงปัจจุบันนี้

เราทำงานกับคนอายุมากกว่า(ประมาณ 30-40 ปี) แน่นอน เรื่องความคิด และประสบการณ์ เทียบกันไม่ได้เลย แต่เราต้องเรียนรู้ ในสิ่งที่ผู้ใหญ่
“ความคิดและการกระทำ การวิเคราะห์” นำปรับมาใช้กับตัวเราเอง ทั้งความคิด และการวิเคราะห์ กับงานที่เราทำ
เราเข้าใจดี กว่าผู้ใหญ่ หรือ ผู้ประกอบการ ความต้องการคือะไรบ้าง

ดังนั้น จึงผันตัวเอง เป็นเอเจนซี่โฆษณา ตัวแทนขายโฆษณาและวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์
เราเป็น เอเจนซี่เล็กๆ พร้อมไปด้วยความสามารถ เน้น เจรจาพูดคุยเป็นหลัก
การงาน ทุกอย่าง คือ การเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทำ
“ ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้า ทั้ง กลยุทธ์ และการวิเคราะห์ ต่างๆ ”

ณ ปี 2016 ตนเองได้ทำธุรกิจหลายอย่างมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจให้น้อยลง
เราแค่ เอเจนซี่เล็ก ไม่ใช่เจ้าใหญ่ ที่สามารถแข่งขันแย่งส่วนแบ่งฐานลูกค้ากับรายอื่นๆได้
ธุรกิจอยู่รอด ลูกค้าต้องอยู่รอด นี้คือ สิ่งสำคัญ
เราคำนึกถึง ความสำเร็วของผลงาน เป็นหลัก
แต่ละแบรนด์สินค้ามีความแตกต่าง ความยากง่าย ของการทำงานไม่เหมือนกัน
เราพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวเดินหน้า

หวังว่าองค์กรของท่าน จะให้โอกาสเราได้ร่วมงานในอนาคตอันใกล้ด้ว